Το εύρος του Instructional Design ολοένα και μεγαλώνει. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων για τους Instructional Designers σχετίζεται με τα εργαλεία εκπαίδευσης και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Έμπειροι εκπαιδευτές και Instructional Designers πλέον δεν καλύπτονται από παρουσιάσεις σε Power Point και άλλες σχετικές μορφές εκπαίδευσης, αλλά ψάχνουν δημιουργικούς τρόπους για να μεταδώσουν το μήνυμα της εναλλακτικής εκπαίδευσης σε όλους τους εκπαιδευόμενους ανά τον κόσμο. Μαθητές και εκπαιδευόμενοι σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύουν την ανάγκη για αξιοποίηση εξελιγμένων ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση. Οι προσπάθειες εντείνονται στο να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και εμπλοκή με το υλικό μελέτης. Οι παρακάτω τάσεις είναι αυτές που οι Instructional Designers χρειάζεται να μάθουν για να μπορέσουν να μεταδώσουν τη γνώση και το περιεχόμενο με τον πιο συναρπαστικό τρόπο.

Learning Analytics

Τα Learning Management Systems (LMSs) σήμερα χρησιμοποιούνται για να εξάγουμε analytics reports. Στόχος είναι να προσαρμόζουμε το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και να το μετατρέπουμε σε εκσυγχρονισμένες μεθοδολογίες που θα το παρέχουν στον εκπαιδευόμενο ποικιλοτρόπως. Τα learning analytics έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξατομικευμένη εκπαίδευση στον εκπαιδευόμενο.

Microlearning

Το microlearning, ή διαφορετικά η μεθοδολογία να μεταφέρουμε πληροφορία και περιεχόμενο σε μικρά κομμάτια, μπορεί να ακούγεται κάπως οικείο αλλά ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τις δυνατότητες του συγκεκριμένου eLearning trend. Η μετάβαση από την παραδοσιακή εκπαίδευση, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι αναγκάζονταν να απορροφήσουν τεράστιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στο microlearning, έχει εκτιμηθεί πολύ τόσο από τους μαθητές όσο και από τους επαγγελματίες παγκοσμίως. Το microlearning επιτρέπει στους Instructional Designers να δημιουργούν και να διαχειρίζονται περιεχόμενο σε μικρά τμήματα που μπορούν να «τρέχουν» από 90 έως 120 δευτερόλεπτα. Μικρές εικόνες, videos με κινούμενα σχέδια, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις ακολουθούνται από μικρά και γρήγορα quizzes, παρέχουν feedback και καθοδηγούν το μαθητή στη ροή και ολοκλήρωση του προγράμματος.

Game-Based Learning

Χωρίς να αποτελεί μια καινούρια μόδα, το Game-Based Learning (GBL), δηλαδή η εκπαίδευση βασισμένη σε παιχνίδια, βρίσκεται αναμφίβολα σε στάδιο ανάπτυξης εδώ και αρκετό καιρό. Η μεθοδολογία του GBL βασίζεται σε Instructional Design τεχνικές που απαιτούν από το χρήστη σταθερή και διαρκή εκπαίδευση, παρά προσωρινή. Σήμερα, οι Instructional Designers μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικά και εντυπωσιακά παιχνίδια για τους εκπαιδευόμενους σε όλο τον κόσμο. Το GBL περιλαμβάνει ρεαλιστικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο όπως διάφορους χαρακτήρες, στοχευμένο feedback και άλλα δυνατά στοιχεία που συνδέονται τόσο με την εκπαίδευση όσο και με το gaming περιβάλλον. Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για τον εκπαιδευόμενο και αφοσίωση στο GBL πρόγραμμα όπου θα αποκτά την κατάλληλη εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψιν την απομάκρυνση από τις απλές παραδοσιακές τεχνικές μάθησης, το δυναμικό και διαδραστικό GBL έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης από κορυφαίους Instructional Designers παγκοσμίως.

Διεπαφή με το χρήστη

Η ανάγκη για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού με τον καλύτερο και ευκολότερο δυνατό τρόπο είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλη. Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα και LMS αναδιαμορφώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ώστε να δημιουργούν καλύτερα και πιο εντυπωσιακά learning interfaces. Είναι σημαντικό οι Instructional Designers να τεστάρουν τα outputs των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων και να προωθούν τη δυναμική διεπαφή του χρήστη με το πρόγραμμα. Στόχος είναι η εκπαιδευτική εμπειρία του χρήστη να ενισχυθεί μέσα από το συγκεκριμένο trend.

Augmented Reality (AR)

Βιώνουμε και απολαμβάνουμε το περιεχόμενο και τις gaming εφαρμογές του Virtual Reality αλλά για το Augmented Reality τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Μπορεί το Virtual Reality να χρησιμοποιείται σε μια πληθώρα συσκευών και mobile εφαρμογών ανάπτυξης επιχειρήσεων, αλλά η ενσωμάτωση του Augmented Reality στην εκπαιδευτική και eLearning αρένα είναι αναπόφευκτη. Το AR είναι πολύ πιο εξελιγμένο και ενδιαφέρον από τους «προγόνους» του. Επιπλέον, τα γραφικά και ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών εργαλείων και προγραμμάτων στο AR είναι αρκετά πιο φθηνά και εντυπωσιακά από αυτά του VR. Είναι προφανές πως οι επαγγελματίες Instructional Designers πρέπει να περιμένουν από τους εκπαιδευτικούς παρόχους αύξηση στη ζήτηση AR mobile εφαρμογών και εργαλείων καθώς η τάση αυτή δεν αναμένεται να σταματήσει σύντομα. Η τεχνολογία AR σχετίζεται με αξιόπιστες, δημιουργικές εκπαιδευτικές εμπειρίες και έχει μητρώο εγγεγραμμένων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σεμιναρίων. Τα στατιστικά και η αποδοχή από τους εκπαιδευόμενους είναι αρκετά για να τονίσουν τη σημασία της εμπλοκής του AR στο επάγγελμα των Instructional Designers.

Ψηφιακά βιβλία

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί πάροχοι δίνουν μεγάλη έμφαση στο 100% online και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, η προτίμηση για online παρουσία τέτοιων εκπαιδευτικών υλικών και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από το smartphone αυξάνεται δραματικά. Η εφαρμογή της επιλογής των ψηφιακών σχολικών βιβλίων έχει προφανώς βελτιώσει το επίπεδο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και τα ποσοστά εγκατάλειψης της φοίτησης. Το 2017, οι Instructional Designers εξετάζουν ενεργά τη χρήση των ψηφιακών βιβλίων ώστε να παρέχουν ευκολία και συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία.

Συνοψίζοντας

Όλα τα παραπάνω trends μπορεί να φαίνονται οικεία σε πολλούς, όμως η εξάσκηση των Instructional Designers πάνω σε αυτά και η προώθησή τους στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα, θα συνεισφέρει ιδιαίτερα στην αποδοχή και αφομοίωσή τους. Έτσι, λοιπόν, είναι καιρός οι Instructional Designers να επενδύσουν στα συγκεκριμένα trends ώστε να μπορέσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να διαρρεύσει στους εκπαιδευόμενους με τον πιο δημιουργικό τρόπο.

Πηγή: elearningindustry.com

E-learning με την πλατφόρμα FlexLearn

Γνωρίστε τα εργαλεία instructional design του FlexLearn.