Trend#1: Gamification

Το gamification ήρθε για να μείνει! Ουσιαστικά, αποτελεί τη χρήση τεχνικών παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία για επίτευξη motivation και engagement των χρηστών. Πρόκειται για μία τάση που θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει το 2017, προχωρώντας πέρα από τη διαδικασία στελέχωσης και επηρεάζοντας περισσότερες λειτουργίες του HR. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το gamification συνδυάζει τις αρχές των κινήτρων και του συνεχούς feedback και παράλληλα φέρει το στοιχείο της αναγνώρισης και της επιβράβευσης, γίνεται εμφανές ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης, εμπνέοντας τους χρήστες. Όσο πιο ανταγωνιστικά (competitive) στοιχεία υπάρχουν στα «παιχνίδια», τόσο οι εκπαιδευόμενοι κινητοποιούνται.

Trend#2: Mobile Learning

Σαφώς παραμένει και ενισχύεται η τάση του mobile learning και κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εκπαιδεύσεων αποκλειστικά μέσα από mobile εφαρμογές/συσκευές. Αφενός ολοένα και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν την πολιτική Bring Your Own Device (BYOD) και αφετέρου η αυξανόμενη χρήση των κινητών συσκευών καταδεικνύουν ότι η χρήση του mobile learning είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Μάλιστα, αυτό προσφέρει στους Training and Development Managers τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να παρέχουν σύντομες, περιεκτικές και “crispy” ενότητες μάθησης, ακριβώς όταν υπάρχει ανάγκη. Σύμφωνα με τη διεθνή αρθρογραφία, το 2017 «κλείνει το μάτι» πιο έντονα από ποτέ σε courses που θα είναι mobile-friendly.

Trend#3: Personalized Learning

Η αξιολόγηση και η σωστή χρήση των big data, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, συνδράμει στο να ανιχνευτεί τι μαθαίνουν οι άνθρωποι, με ποιο τρόπο και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους. Η αξιολόγησή τους λειτουργεί επικουρικά στους managers στο να κατανοήσουν πιο ολιστικά αλλά και βαθιά ποια είναι η διαδικασία μάθησης και προόδου των στελεχών τους. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν courses βάσει των αναγκών και κυρίως, να εξατομικεύσουν ό,τι προσφέρουν. Είναι καταλυτικό η εκπαίδευση που παρέχεται, κυρίως όταν πρόκειται για προγράμματα e-learning, να είναι προσωποποιημένη και όχι γενικής κατεύθυνσης. Η συλλογή δεδομένων σχετικά με την αλληλεπίδραση που έχουν τα στελέχη με courses που παρακολουθούν συμβάλλει στο να παρέχονται προγράμματα που μπορούν να συγκεραστούν με τις προτιμήσεις/ανάγκες του εργαζόμενου και των επιχειρησιακών αναγκών. Για αυτό είναι ουσιώδες να δοθεί έμφαση στην εξατομικευμένη μάθηση.

Trend#4: Microlearning

Οι ρυθμοί της εργασιακής καθημερινότητας είναι πιο έντονοι από ποτέ και τα στελέχη καλούνται να «νικήσουν» το χρόνο είτε αφορά την πραγμάτωση των καθημερινών tasks είτε αφορά τη λήψη αποφάσεων. Καθότι όλοι και όλα είναι συνεχώς on-the-go, το e-learning δε θα μπορούσε να λειτουργήσει σε άλλη διάσταση δίνοντας σύντομες «δόσεις» πληροφόρησης ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Το κέντρο βάρους, πλέον, μετατοπίζεται σε αυτό που ονομάζεται microlearning σε συνδυασμό με το προσωποποιημένο περιεχόμενο μάθησης κάθε φορά. Εν τέλει, το microlearning είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όσους σημειώνουν low attention spans και μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην απόδοση των εργαζομένων.

Trend#5: Immersive Learning

Τεχνολογίες όπως Augmented Reality και Virtual Reality επηρεάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν και μπορούν να προσφέρουν στη διαδικασία της μάθησης ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: την εμπειρία. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για εκπαίδευση που αφορά σε στελέχη παραγωγής, μπορούν να εκπαιδευτούν πώς να αποδίδουν σε «επικίνδυνες καταστάσεις» μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα να αφήνει το αποτύπωμά του στον εκπαιδευόμενο ο οποίος, στην ουσία, «βιώνει» την κατάσταση στην οποία εκπαιδεύεται. Η εμπειρία που αποκομίζει λειτουργικά ιδιαίτερα δυναμικά ως προς την εκμάθηση αλλά κυρίως ως προς την μνήμη.

Πηγή: hrpro.gr