Οι οργανισμοί γνωρίζουν ότι θα πρέπει να διαθέτουν τους καλύτερους προκειμένου να πετύχουν σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Μαζί με την παραδοχή ότι πρέπει να προσλαμβάνουν, να αναπτύσσουν και να διατηρούν τους ταλαντούχους εργαζόμενους, οι εταιρείες γνωρίζουν ότι πρέπει να διαχειρίζονται τα ταλέντα ως ένα κρίσιμο συστατικό για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Η επιχειρηματική αξία για μια στρατηγική διαχείρισης ταλέντων είναι αποδεδειγμένη. Οι CEOs αλλά και οι HR Directors θέτουν ανάμεσα στις κορυφαίες προτεραιότητές τους το «talent management». Σχετικές έρευνες του CIPD αποδεικνύουν ότι το αυξημένο ενδιαφέρον για τα ταλέντα συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από εξωγενείς παράγοντες αλλά και εσωτερικές απαιτήσεις όπως η αυξημένη ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας αγοράς, η έλλειψη «ικανών» στελεχών, οι δημογραφικές τάσεις, η εταιρική διακυβέρνηση και η επιχειρηματική στρατηγική.

Προκειμένου οι οργανισμοί να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική προσέγγισης του talent management που να ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας και να αναδεικνύει τα καλύτερα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού. Η αξία μιας τέτοιας στρατηγικής είναι ότι παρέχει εστίαση στην επένδυση στους ανθρώπους και τοποθετεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων το θέμα της βέλτιστης διαχείρισής τους.

Επίσης, μπορεί να συνεισφέρει και σε άλλους στρατηγικούς στόχους οι οποίοι αφορούν:

- Τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος μέγιστης απόδοσης.
- Την προαγωγή ενός οργανισμού μάθησης.
- Την προστιθέμενη αξία ενός οργανισμού επιλογής για τους εργαζόμενους.
- Τη συνεισφορά σε μια διοίκηση πολυμορφίας και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Σε έρευνα που διεξήγαγε το CIPD με τίτλο «The talent perspective: what does it feel like to be talent-managed?», αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι οργανισμοί που υλοποιούν προγράμματα διαχείρισης ταλέντων έχουν εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, με μια μεγάλη πλειοψηφία συμμετεχόντων να συμφωνεί ότι τέτοιου είδους προγράμματα έχουν θετικό αντίκτυπο σε επίπεδο δέσμευσης των ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει έντονο το αίσθημα της περηφάνιας του να είναι κάποιος μέλος ενός τέτοιου οργανισμού, ακόμα και αν δεν ανήκει στην «κατηγορία» των ταλέντων. Σε γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες νιώθουν ευχαριστημένοι για τη δουλειά τους και πιστεύουν ότι οι προσπάθειές τους τυγχάνουν αναγνώρισης, έχουν μέλλον στην εταιρεία και έχουν την ευκαιρία να έχουν ενεργό ρόλο στην προσωπική τους ανάπτυξη.

Επίσης, το 81% των συμμετεχόντων, που ανήκει σε ένα πρόγραμμα ταλέντων ή σε ένα τέτοιο pool συμφωνεί ότι έχει θετική επίδραση στη δέσμευσή του στον οργανισμό. Στα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται και το ότι σε μεγάλο ποσοστό όσοι συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα ταλέντων θα τους προσφέρει νέες προκλήσεις.

Πηγή: hrpro.gr