Το “e-learning”, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, όπως προγράμματα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Το e-learning χρησιμοποιεί και αξιοποιεί την τεχνολογία ώστε να βελτιώσει την εκπαίδευση. Συχνά αποκαλείται εκπαίδευση υποβοηθούμενη από υπολογιστή.

Το κύριο χαρακτηριστικό του e-learning είναι ότι εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το δικό του χώρο και χρόνο μάθησης εκμηδενίζοντας τα εμπόδια που μπορεί να δημιουργεί η απόσταση ή και ο χρόνος.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του e-learning είναι:

  • Πρόσβαση στο περιεχόμενο από οποιοδήποτε χώρο και σε οποιοδήποτε χρόνο, με μοναδική προϋπόθεση την ύπαρξη υπολογιστή και σύνδεσης στο διαδίκτυο.
  • Μείωση λειτουργικού κόστους.
  • Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους μετάβασης στον χώρο εκπαίδευσης.
  • Ευελιξία στον χρονικό προγραμματισμό μελέτης – ο εκπαιδευόμενος επιλέγει τον δικό του ρυθμό μάθησης.
  • Αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων.
  • Πλούσιο περιεχόμενο, το οποίο απεικονίζεται με διαγράμματα, video, ήχο εικόνα, animation κ.ά.
  • Δυναμικό περιεχόμενο, το οποίο βελτιώνεται και ενημερώνεται συνεχώς.
  • Συμμετοχή εκπαιδευόμενων με πολλούς και ποικίλους τρόπους προκειμένου να αυξηθεί τόσο το ενδιαφέρον τους όσο και η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας.
  • Προσαρμογή και ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφορία, αρκεί να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ο χρήστης χρειάζεται να έχει βασική εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και βασικές γνώσεις πλοήγησης στο διαδίκτυο προκειμένου να αξιοποιήσει τα οφέλη του e-learning.

Η  εκπαίδευση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: σύγχρονη, ασύγχρονη και blended learning.

Η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα. Η σύγχρονη εκπαίδευση ακολουθεί το πρότυπο της παραδοσιακής διδασκαλίας, όπου η διδασκαλία γίνεται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, με μόνη διαφορά ότι εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος δεν συναντώνται σε φυσικό χώρο αλλά σε μια ψηφιακή αίθουσα, η οποία τους επιτρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία γεωγραφικά. Η σύγχρονη εκπαίδευση απαιτεί την παρουσία όλων, εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, όχι σε συγκεκριμένο τόπο, αλλά σε συγκεκριμένο χρόνο, ταυτόχρονα. Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχουν ένα υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό. Έχοντας προγραμματίσει την εκπαιδευτική συνεδρία συγκεκριμένη ώρα και μέρα, «συναντώνται» μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον, την ηλεκτρονική τάξη και απολαμβάνουν απεριόριστες δυνατότητες, όπως τη χρήση multimedia (video, audio, animation, live charts & diagrams). Επίσης, μπορούν να αξιοποιούν τα chat rooms και το video conferencing.

Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας του μαθήματος. Η ασύγχρονη εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή, με τον εκπαιδευόμενο να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, όποτε και από όποιο σημείο επιθυμεί, αρκεί να υπάρχει υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν επακριβώς το πλάνο της εκπαίδευσης και τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν ώστε να αξιολογηθούν από τον εκπαιδευτή τους, καθώς όλα αυτά τα δεδομένα παρέχονται με ένα πολύ οργανωμένο τρόπο και είναι άμεσα διαθέσιμα σε αυτούς. Υπάρχουν αναρτημένα αρχεία με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, καθώς και pre-recorded multimedia, όπως αποθηκευμένα αρχεία video για χρήση από τους εκπαιδευόμενους όποτε εκείνοι επιθυμούν. Οι εκπαιδευόμενοι, επίσης, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους όποτε και επιθυμούν και να τις αποστείλουν στον εκπαιδευτή αφού τις ολοκληρώσουν. Επιπρόσθετα, μπορούν να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτή αλλά και με τους άλλους εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν ίδια προγράμματα μέσω email και chat rooms. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη.

Προσπαθώντας να επιλέξει κανείς μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καλό είναι να εξετάσει δύο σημαντικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι το πρόγραμμα των εκπαιδευόμενων.  Αν μπορεί να υπάρχει πρόγραμμα, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι η σύγχρονη εκπαίδευση. Αν τα άτομα, εκ των συνθηκών, δεν μπορούν να δεσμευτούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, τότε καλύτερος τρόπος είναι η ασύγχρονη εκπαίδευση. Το δεύτερο κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αναζήτηση του κατάλληλου τρόπου εκπαίδευσης αφορά στις παραμέτρους που συνεισφέρουν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα στην αυξημένη αλληλεπίδραση ή στην αυξημένη εξατομίκευση. Κάποιοι μαθαίνουν καλύτερα σε ομάδα, κάποιοι με πιο εξατομικευμένο τρόπο. Κάποιοι δουλεύουν καλύτερα σε επαφή με τον εκπαιδευτή, κάποιοι άλλοι όχι. Φυσικά μπορούν να  γίνουν και πολλοί συνδυασμοί καθώς και παραμετροποιήσεις.

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η σύγχρονη εκπαίδευση είναι ιδανικός τρόπος για εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, ενώ η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται περισσότερο σε επιχειρήσεις. Αυτή η διαπίστωση, βέβαια, δεν είναι δεσμευτική, καθώς ο κύριος παράγοντας που διαμορφώνει την επιλογή μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι οι ανάγκες του οργανισμού. Και οι δύο μορφές εκπαίδευσης είναι τόσο δυναμικές και ευέλικτες που επιτυγχάνουν τους στόχους τους με πολλούς τρόπους και συνδυασμούς και για το λόγο αυτό έχουν επικρατήσει μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία.

Το blended learning, η υβριδική μάθηση, είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος εκπαίδευσης που συνδυάζει την παραδοσιακή διδασκαλία με την ηλεκτρονική μάθηση. Στόχος της είναι να κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία πιο αποτελεσματική. Με άλλα λόγια, το blended learning εξετάζει πάντα ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Η βασική του ποιότητα στηρίζεται στην παιδαγωγική του αξία. Ωστόσο, υβριδική διδασκαλία δεν σημαίνει ότι κάποιος εκπαιδευτής μπορεί να δημοσιεύει στο διαδίκτυο τις διαλέξεις του ή να επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω chat rooms. Επιτυχημένο blended learning είναι αυτό που τεχνολογία και διδασκαλία ενημερώνουν το ένα το άλλο: το περιεχόμενο της εκπαίδευσης γίνεται δυναμικό όταν απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Το περιεχόμενο παραμετροποιείται για τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Με αυτό τον τρόπο σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο μάθησης μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από το blended learning.