Ασφαλιστικές Εταιρείες

Εκπαιδεύστε αποτελεσματικά και πιστοποιήστε άμεσα τους ασφαλιστικούς συμβούλους με το FlexLearn!

Λύσεις FlexLearn για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο αποτελούν σημαντικό τμήμα του ελληνικού επιχειρηματικού πεδίου, καθώς και της ελληνικής οικονομίας. Οι ασφαλιστικές  εταιρείες πρέπει να είναι άκρως ανταγωνιστικές, να ακολουθούν τις τάσεις και τις εξελίξεις, καθώς να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες. Οι άνθρωποι είναι η δύναμή τους. Καθίσταται απαραίτητη η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωσή τους, η δημιουργία τεχνογνωσίας και ο εμπλουτισμός της εμπειρίας τους. Μάλιστα, απαραίτητο στοιχείο της πορείας των ασφαλιστικών συμβούλων αποτελεί η πιστοποίηση των γνώσεων και των προσόντων τους.

Οι προκλήσεις στη συνεχή κατάρτιση και πιστοποίηση των ασφαλιστών συμβούλων, οι οποίοι μετακινούνται διαρκώς και δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αξιοποίηση μιας e-learning λύσης.

Η πλατφόρμα e-learning FlexLearn  προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

FlexLearn for Insurance: Λύσεις e-learning για ασφαλιστικούς οργανισμούς

Με τη λύση FlexLearn for Insurance μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και ενημέρωσης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με τα εξής:

 • Εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (induction training)
 • Παρεχόμενες ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα
 • Διαδικασίες έκδοσης συμβολαίων
 • Ανταγωνισμός
 • Λειτουργίες και προγράμματα επιχείρησης (π.χ. CRM)
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • Κανονισμοί εταιρείας και κλάδου
 • Δεξιότητες επικοινωνίας, πωλήσεων και διαπραγμάτευσης
 • Πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση κ.ά.

Με τις υπηρεσίες του FlexLearn κάθε ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει τα δικά της παραμετροποιημένα ηλεκτρονικά μαθήματα, σύμφωνα με τις δικές της εκπαιδευτικές ανάγκες και διαδικασίες.

Τι κερδίζετε με τη λύση FlexLearn for Insurance

Αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης FlexLearn εκπαιδεύετε και επιμορφώνετε αποτελεσματικά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του οργανισμού σας και παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να πιστοποιήσετε τις γνώσεις τους.

Τι κερδίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες με το FlexLearn
 • Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Οι ασφαλιστές μπορούν να εκπαιδευτούν μέσω του Smart FlexLearn Mobile App από το κινητό τους τηλέφωνο.
 • Οι ασφαλιστές αναπτύσσουν τα τυπικά προσόντα, καλλιεργούν τις δεξιότητες και τα soft skills τους, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η απόδοσή τους και να αυξάνεται η παραγωγικότητά τους.
 • Οι ασφαλιστές παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τα νέα της εταιρείας και του κλάδου, τις προθεσμίες εκπαίδευσης, τις ημερομηνίες πιστοποίησης κ.ά.
 • Βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενισχύεται η εμπειρία του πελάτη.
 • Επιτυγχάνεται συμμόρφωση στους κανονισμούς της επιχείρησης και του ασφαλιστικού κλάδου.
 • Πιστοποιούνται και επαναπιστοποιούνται οι γνώσεις των ασφαλιστικών συμβούλων, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Οι managers και οι supervisors παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με την εκπαίδευση και την πρόοδο των ασφαλιστών.
 • Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και αυξάνονται οι πωλήσεις της επιχείρησης.
 • Μειώνονται οι αποχωρήσεις των ασφαλιστικών συμβούλων.
 • Μειώνεται σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού και επιτυγχάνεται υψηλός δείκτης απόδοσης της επένδυσης (ROI).

Τα key features της λύσης FlexLearn for Insurance

Τα βασικά εργαλεία της πλατφόρμας FlexLearn που σας υποστηρίζουν στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των ασφαλιστικών συμβούλων σας, μεταξύ άλλων, είναι:

Cloud τεχνολογίες - δεν απαιτείται εγκατάσταση

Ευκολία και φιλικότητα στη χρήση, ασφάλεια και έλεγχος, πολλαπλοί ρόλοι χρηστών

Εφαρμογές (learning mobile apps) στις συσκευές smartphones (IOS, Android)

Responsive πλατφόρμα σε όλες τις συσκευές (desktop, laptop, tablet, smartphone

Απλή, εύκολη και γρήγορη δημιουργία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού

Αναλυτικά στατιστικά και αναφορές για χρήση πλατφόρμας και αποτελέσματα εκπαιδευομένων

Διαβάστε εδώ όλα τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας FlexLearn. 

Training και certification σε οποιοδήποτε σημείο!

Μάθετε πώς το FlexLearn υποστηρίζει την ασφαλιστική εταιρεία σας.