Φαρμακευτικές Eταιρείες

Προχωρήστε σε σωστή πρόσληψη, αποτελεσματική εκπαίδευση και έγκυρη πιστοποίηση προσωπικού με το FlexLearn!

Λύσεις FlexLearn για φαρμακευτικές εταιρείες

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, ακόμα και εν μέσω οικονομικής κρίσης, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας και αποτελεί έναν κλάδο με μεγάλο ποσοστό δαπανών εργασιακής ανάπτυξης και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Αναμφισβήτητα λοιπόν, ο συνεχώς εξελισσόμενος κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, με κύριο συστατικό της, την ανάδειξη της καινοτομίας. Πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό, έχει το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης. Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των φαρμάκων και κυρίως η τεράστια ευθύνη που φέρουν οι επιχειρήσεις απέναντι στον καταναλωτή και το πολυτιμότερο αγαθό του, την υγεία, κρίνει άκρως απαραίτητη τη διαρκή επιμόρφωση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η πλατφόρμα FlexLearn προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού και ιατρικών επισκεπτών για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

FlexLearn for Pharmaceuticals: Λύσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης για φαρμακευτικές επιχειρήσεις

Με τη λύση FlexLearn for Pharmaceuticals μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης του ανθρωπίνου δυναμικού σε κάθε τμήμα της φαρμακοβιομηχανίας σας. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρέχετε εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις για:

 • Εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (induction training)
 • Κουλτούρα εταιρείας, business ethics και business conduct
 • Λειτουργίες, διαδικασίες (π.χ. μεταφορά φαρμάκων) και συστήματα εταιρείας (π.χ. CRM)
 • Ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας
 • Πρότυπα ποιότητας
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Πωλητές και ιατρικούς επισκέπτες, π.χ. key account management, νέα φάρμακα

Γνωρίστε τις FlexLearn Λύσεις Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης για Φαρμακευτικές Εταιρείες

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες και μάθετε πώς το FlexLearn καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σας. 

Τι κερδίζετε με τη λύση FlexLearn for Pharmaceuticals

Αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης FlexLearn εκπαιδεύετε αποτελεσματικά και ομοιόμορφα το προσωπικό της επιχείρησής σας, τόσο τους ιατρικούς επισκέπτες όσο και τους εργαζομένους στα υπόλοιπα τμήματα, και έχετε τη δυνατότητα να πιστοποιήσετε τις γνώσεις του στα αντικείμενα του απαιτητικού κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας.

Λύσεις Flexlearn για φαρμακευτικές εταιρείες
 • Οι ιατρικοί επισκέπτες καθώς και οι άλλοι εργαζόμενοι της επιχείρησής σας εκπαιδεύονται οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
 • Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται με ομοιόμορφο τρόπο, χωρίς να δημιουργούνται διακυμάνσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης.
 • Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν μέσω του Smart FlexLearn Mobile App από το κινητό τους τηλέφωνο, λειτουργία που εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους ιατρικούς επισκέπτες, οι οποίοι χρειάζεται να μετακινούνται διαρκώς.
 • Το προσωπικό αναπτύσσει τις δεξιότητές του, βελτιώνει την απόδοσή του και αυξάνει την παραγωγικότητά του.
 • Επιτυγχάνεται συμμόρφωση στους κανονισμούς της επιχείρησης και του φαρμακευτικού κλάδου, μείωση παραβιάσεων σε θέματα ασφάλειας, καθώς και πρόληψη ατυχημάτων.
 • Επιταχύνεται η διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού μέσω της λειτουργίας FlexLearn CV screening.
 • Οι υπάλληλοι παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τα νέα της εταιρείας και του κλάδου, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές στη νομοθεσία, τους κανονισμούς, την κοινωνική ασφάλιση, τη διαδικασία συνταγογράφησης, τις προθεσμίες εκπαίδευσης, τις ημερομηνίες πιστοποίησης κ.ά.
 • Μειώνεται σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού και επιτυγχάνεται υψηλός δείκτης απόδοσης της επένδυσης (ROI).
 • Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και αυξάνονται οι πωλήσεις της επιχείρησης.
 • Η επιχείρηση λειτουργεί εντός προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δημιουργείται οικολογική συνείδηση.
 • Πιστοποιούνται και επαναπιστοποιούνται οι γνώσεις των ιατρικών επισκεπτών και των υπόλοιπων εργαζομένων.
 • Οι managers και οι supervisors παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με την εκπαίδευση και την πρόοδο των υπαλλήλων.
 • Αυξάνεται η εταιρική δέσμευση και μειώνονται οι απροσδόκητες αποχωρήσεις προσωπικού.
 • Η φαρμακευτική εταιρεία λειτουργεί εντός προτύπων ποιότητας. Εξασφαλίζεται η ποιότητα των φαρμάκων και των υπόλοιπων φαρμακευτικών προϊόντων. Η εταιρεία συνεισφέρει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού, της υγείας.
Λύσεις FlexLearn για φαρμακευτικές εταιρείες

Τα βασικά χαρακτηριστικά της λύσης FlexLearn for Pharmaceuticals

Τα εργαλεία της πλατφόρμας FlexLearn που σας υποστηρίζουν στην εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού φαρμακευτικές εταιρείας σας, μεταξύ άλλων, είναι:

Ευκολία και φιλικότητα στη χρήση, ασφάλεια και έλεγχος, διαφορετικοί ρόλοι χρηστών

Εφαρμογές (learning mobile apps) σε συσκευές smartphones (iOS, Android)

Integration στα εταιρικά συστήματα π.χ. Intranet, HRMS και white label

Απλή, εύκολη και γρήγορη δημιουργία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού

Αναλυτικά στατιστικά και αναφορές για χρήση πλατφόρμας και αποτελέσματα εκπαιδευομένων

Πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης προσωπικού (μηνύματα, chat, push notifications)

Εκπαιδεύστε και πιστοποιήστε το δυναμικό σας!

Ανακαλύψτε τις λύσεις pharmaceutical e-learning και certification του FlexLearn.