Ναυτιλιακές Εταιρείες

Εκπαιδεύστε και πιστοποιήστε το προσωπικό σας όπου κι αν βρίσκεται, σε θάλασσα ή ξηρά!

Λύσεις e-learning για ναυτιλιακές εταιρείες

Η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους και πιο απαιτητικούς κλάδους όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Η επιτυχία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων βασίζεται στην ανταγωνιστικότητά τους, βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, είτε πρόκειται για τα στελέχη διοίκησης είτε για τους ναυτικούς.  

Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού των ναυτιλιακών επιχειρήσεων αφορά κυρίως στην εκπαίδευση αυτού είτε βρίσκεται στη στεριά είτε στο πλοίο. Οι προκλήσεις στην εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο ενδέχεται να είναι μεγάλο σε αριθμό αλλά και διασπαρμένο σε διάφορες περιοχές της ξηράς και της θάλασσας, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αξιοποίηση μιας e-learning λύσης. 

Η πλατφόρμα e-learning FlexLearn σας προσφέρει λύσεις εκπαίδευσης προσωπικού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο.

FlexLearn for Shipping: Λύσεις e-learning για ναυτιλιακές εταιρείες

Με τη λύση FlexLearn for Shipping μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης τόσο του προσωπικού διοίκησης όσο και του πληρώματος. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρέχετε:

 • εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (familiarization and induction training)
 • εκπαίδευση για την κουλτούρα της εταιρείας και business ethics
 • decision making, crisis management, leadership courses
 • εκπαίδευση για περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. SOPEP - Shipboard Oil Pollution Emergency Plan, Vessel General Permit, Sewage and Grey Water Management Onboard)
 • εκπαίδευση για θέματα ασφάλειας και υγιεινής
 • πιστοποίηση πληρωμάτων κ.ά.

Με τις υπηρεσίες του FlexLearn κάθε ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει τα δικά της παραμετροποιημένα ηλεκτρονικά μαθήματα, σύμφωνα με τις δικές της εκπαιδευτικές ανάγκες και διαδικασίες.

Τι κερδίζετε με τη λύση FlexLearn for Shipping

Αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης FlexLearn εκπαιδεύετε και να επιμορφώνετε αποτελεσματικά το προσωπικό της επιχείρησής σας και παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να πιστοποιήσετε τις γνώσεις του.

 • Εκπαιδεύεται μεγάλος αριθμός ατόμων έγκαιρα και με ομοιόμορφο τρόπο.
 • Η εκπαίδευση είναι συνεχής και αποτελεί ολοκληρωμένο κομμάτι της εργασίας.
 • Οι εργαζόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία.
 • Το προσωπικό αποκτά γρήγορη και ολοκληρωμένη κατάρτιση ή ενημέρωση.
 • Το προσωπικό αναπτύσσει τις δεξιότητές του, βελτιώνει την απόδοσή του και αυξάνει την παραγωγικότητά του.
 • Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαιτέρως ευέλικτη και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται με τον δικό τους ρυθμό, πλεονέκτημα που είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτόν τον κλάδο με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και τα απροσδόκητα συμβάντα.
 • Μειώνεται σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού και επιτυγχάνεται υψηλός δείκτης απόδοσης της επένδυσης (ROI).
 • Κεντρική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μέγιστος βαθμός ελέγχου.
 • Οι managers παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με την εκπαίδευση και την πρόοδο του προσωπικού.
 • Στηρίζεται και προωθείται η εταιρική κουλτούρα.
 • Ενισχύεται η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
 • Επιτυγχάνεται συμμόρφωση στους κανονισμούς της επιχείρησης και μεγιστοποίηση των επιπέδων ασφαλείας πάνω στα πλοία καθώς και στην ξηρά με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα key features της λύσης FlexLearn for Shipping

Τα βασικά εργαλεία της πλατφόρμας FlexLearn που σας υποστηρίζουν στην εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της ναυτιλιακής εταιρείας σας είναι:

Cloud τεχνολογίες – δεν απαιτείται εγκατάσταση

Προσαρμογή σε φορητές συσκευές (mobile learning)

Πολυγλωσσία

Εύκολη δημιουργία, ανάρτηση και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού

Αναλυτικά reports και στατιστικά στοιχεία για την πρόοδο των εκπαιδευομένων

Πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης

Διαβάστε εδώ όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πλατφόρμας FlexLearn.

Training και certification σε θάλασσα και ξηρά!

Γνωρίστε πώς το FlexLearn υποστηρίζει τη ναυτιλιακή σας εταιρεία.