Τουριστικές Eπιχειρήσεις

Προχωρήστε σε επιτυχημένη επιλογή, εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού με το FlexLearn!

Λύσεις e-learning για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον χώρο πρέπει να είναι άκρως ανταγωνιστικές, να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και να εφοδιάζουν τους εργαζομένους τους με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες που υπόσχονται και να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών.

Η εποχιακή φύση του τουριστικού κλάδου απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν καθώς και να εκπαιδεύουν τακτικά νέο προσωπικό, συνήθως σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι προκλήσεις στην εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο ενδέχεται να είναι μεγάλο σε αριθμό αλλά και διασπαρμένο σε διάφορες περιοχές, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αξιοποίηση μιας e-learning λύσης. 

Η πλατφόρμα e-learning FlexLearn σας προσφέρει λύσεις εκπαίδευσης προσωπικού για τον τουριστικό κλάδο, τις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

FlexLearn for Tourism: Λύσεις e-learning για τουριστικές επιχειρήσεις

Με τη λύση FlexLearn for Tourism μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τα εξής:

 • Εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (πρόγραμμα ένταξης)
 • Βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα hospitality
 • Αρχές οροφοκομίας
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Επικοινωνία, συμπεριφορά και εμφάνιση
 • Μηχανογράφηση
 • Σύστημα κρατήσεων
 • Τεχνικές ξενοδοχειακών πωλήσεων
 • Εστιατορική τέχνη
 • F&B (Food & Beverage) Management
 • Ξένες γλώσσες
 • Ασφάλεια και υγιεινή
 • Συντήρηση κ.ά.

Με τις υπηρεσίες του FlexLearn κάθε τουριστική μπορεί να δημιουργήσει τα δικά της παραμετροποιημένα ηλεκτρονικά μαθήματα, σύμφωνα με τις δικές της εκπαιδευτικές ανάγκες και διαδικασίες.

Τι κερδίζετε με τη λύση FlexLearn for Tourism

Αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης FlexLearn εκπαιδεύετε αποτελεσματικά, έγκαιρα και ομοιόμορφα το υπάρχον και νέο προσωπικό της επιχείρησής σας και παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να πιστοποιήσετε τις γνώσεις του.

E-learning για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Οι εργαζόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία.
 • Το προσωπικό αποκτά γρήγορη και ολοκληρωμένη κατάρτιση ή ενημέρωση, in-season και off-season.
 • Το προσωπικό αναπτύσσει τις δεξιότητές του, βελτιώνει την απόδοσή του και αυξάνει την παραγωγικότητά του.
 • Μειώνεται σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Μειώνεται το δαπανηρό turnover του προσωπικού.
 • Βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενισχύεται η εμπειρία του πελάτη.
 • Οι managers και οι supervisors παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με την εκπαίδευση και την πρόοδο του προσωπικού.
 • Στηρίζεται και προωθείται η εταιρική κουλτούρα.
 • Ενισχύεται η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
 • Αυξάνεται η κερδοφορία της επιχείρησης.
 • Επιτυγχάνεται συμμόρφωση στους κανονισμούς της επιχείρησης, μείωση παραβιάσεων σε θέματα ασφάλειας, καθώς και πρόληψη ατυχημάτων.
E-learning για τις επισιτιστικές επιχειρήσεις

Τα key features της λύσης FlexLearn for Tourism

Τα βασικά εργαλεία της πλατφόρμας FlexLearn που σας υποστηρίζουν στην επιλογή, εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της τουριστικής επιχείρησής σας είναι:

Λειτουργικότητα σε φορητές συσκευές (mobile learning)

Εικαστική παραμετροποίηση

Πολυγλωσσία

Εύκολη δημιουργία, ανάρτηση και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού

Αναλυτικές αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα εκπαίδευσης

Πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης

Διαβάστε εδώ όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πλατφόρμας FlexLearn.

Recruitment, training και certification στον τουρισμό!

Μάθετε πώς το FlexLearn υποστηρίζει την τουριστική επιχείρησή σας.