Φροντιστήρια

Εκπαιδεύστε και αξιολογήστε τους μαθητές σας με καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους!

Λύσεις e-learning FlexLearn για φροντιστήρια

Η φροντιστηριακή υποστήριξη των μαθητών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα φροντιστήρια αναγνωρίζουν την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και την επίδραση αυτής στην εκπαίδευση και κατανοούν ότι η αξιοποίηση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η πρόκληση αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που θα ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες  και θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης των μαθητών. Η πρόκληση αφορά στην υιοθέτηση ενός πρωτοποριακού e-learning συστήματος, το οποίο θα θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο και θα συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή του και βελτίωση των αποτελεσμάτων του.  

Η πλατφόρμα e-learning FlexLearn  προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις υποστήριξης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των μαθητών που φοιτούν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, πληροφορικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Λύσεις e-learning για φροντιστήρια ξένων γλωσσών

Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

Λύσεις e-learning για φροντιστήρια πληροφορικής

Φροντιστήρια Πληροφορικής

Λύσεις e-learning για φροντιστήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Φροντιστήρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λύσεις e-learning για φροντιστήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Φροντιστήρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

FlexLearn Φροντιστηριακή Υποστήριξη: Λύσεις e-learning για τα φροντιστήρια

Με τη λύση FlexLearn Φροντιστηριακή Υποστήριξη μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ενημέρωσης των μαθητών του φροντιστηρίου σας.

Θεωρία

Μελέτη διδακτέας ύλης με την αξιοποίηση multimedia υλικού για αύξηση της προσοχής του μαθητή.

Εξάσκηση

Σύντομες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με σκοπό τον έλεγχο κατανόησης της ύλης από τον ίδιο τον μαθητή.

Εξέταση

Tests και αξιολόγηση μαθητών με την αξιοποίηση gamification και πολλών τύπων ασκήσεων.

Οργάνωση μαθημάτων και μαθητών

Καθορισμός καθορισμός learning paths, ομάδων μαθητών, υπεύθυνων καθηγητών.

Πρόοδος μαθητών

Παρακολούθηση προόδου και αποτελεσμάτων μαθητών, π.χ. επιδόσεις στα tests, top 10 μαθητών.

Επικοινωνία και ενημέρωση

Επικοινωνία με μηνύματα και chat και ενημέρωση μαθητών μέσω ημερολογίου.

Με τις υπηρεσίες του FlexLearn κάθε φροντιστήριο ξένων γλωσσών, πληροφορικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη φροντιστηριακή μονάδα, μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του ηλεκτρονικά μαθήματα και εξετάσεις, σύμφωνα με τις δικές του εκπαιδευτικές ανάγκες και διαδικασίες.

Τι κερδίζετε με τη λύση FlexLearn Φροντιστηριακή Υποστήριξη

Αξιοποιώντας την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης FlexLearn επιτυγχάνετε την αποτελεσματική υποστήριξη, εκπαίδευση και αξιολόγηση των μαθητών και σπουδαστών σας.

 • Η μελέτη μετουσιώνεται σε διασκεδαστική και δημιουργική διαδικασία.
 • Οι μαθητές έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω διαδικτύου 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται.
 • Οι μαθητές παραμένουν οργανωμένοι και ενημερωμένοι και ακολουθούν τον δικό τους ρυθμό μελέτης.
 • Ενισχύεται η διαδραστικότητα και επιτυγχάνεται engagement μαθητών μέσω του gamification και του multimedia υλικού.
 • Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών, ενισχύεται η παρακίνηση και η αφοσίωσή τους στα μαθήματα και βελτιώνεται η απόδοση τους.
 • Οι μαθητές προετοιμάζονται πλήρως για τα μαθήματα του σχολείου και ενισχύεται η κατανόηση της σχολικής ύλης.
 • Ο καθηγητής έχει όλα όσα χρειάζεται σε ένα μέρος, εκπαιδευτικό υλικό, εξετάσεις και αποτελέσματα.
 • Ο καθηγητής δεν σπαταλά χρόνο στη διόρθωση των tests, καθώς η πλατφόρμα προσφέρει αυτόματη διόρθωση στις εξετάσεις.
 • Ο καθηγητής παραμένει ενημερωμένος σχετικά με την πρόοδο των μαθητών και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του.
 • Ενισχύεται η εικόνα και η ανταγωνιστικότητα του φροντιστηρίου.
 • Επιτυγχάνεται υψηλός δείκτης απόδοσης της επένδυσης (ROI).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της λύσης FlexLearn Φροντιστηριακή Υποστήριξη

Τα βασικά εργαλεία της πλατφόρμας FlexLearn που σας υποστηρίζουν στην εκπαίδευση και αξιολόγηση των μαθητών σας, μεταξύ άλλων, είναι:

Ευκολία και ασφάλεια στη χρήση, διακριτοί ρόλοι χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης

Όλες οι μορφές e-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, καθώς και blended learning)

Απλή, εύκολη και γρήγορη δημιουργία και ανάρτηση υλικού εκπαίδευσης και αξιολόγησης μαθητών

Μεγάλη ποικιλία τύπων ασκήσεων, π.χ. πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστό-λάθος, case study

Αναλυτικές αναφορές και στατιστικά για χρήση πλατφόρμας και πρόοδο μαθητών

Επικοινωνία, συνεργασία και ενημέρωση μαθητών, π.χ. ημερομηνία εξέτασης, νέα εργασία

Αποτελεσματική φροντιστηριακή υποστήριξη μαθητών

Μάθετε πώς το FlexLearn υποστηρίζει το φροντιστήριό σας!