Σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

Εκπαιδεύστε και αξιολογήστε τους μαθητές σας αποτελεσματικά και διασκεδαστικά!

Λύσεις FlexLearn για σχολική εκπαίδευση

Η εκπαίδευση και το σχολείο αποτελούν βασικό πυλώνα της βάσης ανάπτυξης του παιδιού. Οι μαθητές έχουν ανάγκη από ολοκληρωμένη, σωστή και άρτια εκπαίδευση. Οι μαθητές έχουν ανάγκη από άρτια εκπαιδευμένους δασκάλους, καθώς και από μία διαδραστική και σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία που θα προάγει τη συμμετοχή και τη συνεργασία. 

Οι προκλήσεις στην εκπαίδευση και αξιολόγηση των μαθητών μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αξιοποίηση μιας e-learning λύσης. 

Η πλατφόρμα e-learning FlexLearn  προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις εκπαίδευσης και αξιολόγησης των μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

FlexLearn Σχολική Εκπαίδευση: Λύσεις e-learning για τα σχολεία

Με τη λύση FlexLearn Σχολική Εκπαίδευση μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ενημέρωσης των μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Μελέτη θεωρίας

Yποστήριξη στα μαθήματα που διδάσκονται στην αίθουσα, π.χ. γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, και μελέτη θεμάτων εκτός διδακτέας ύλης, π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, διατροφή, κυκλοφοριακή αγωγή.

Αυτοαξιολόγηση

Σύντομες ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Συνοδεύουν τη θεωρία και βοηθούν τον μαθητή να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης της ύλης. Προσφέρεται ποικιλία τύπων ασκήσεων.

Εξέταση

Εξετάσεις και tests, με χρονικό όριο ή όχι, ώστε ο δάσκαλος – καθηγητής να ελέγξει το επίπεδο γνώσεων. Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία τύπων ασκήσεων, ώστε να επιλέξετε αυτούς που ικανοποιούν τις ανάγκες σας.

Οργάνωση διαδικασίας και χρηστών

Οργάνωση εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολλαπλοί ρόλοι με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, καθορισμός υπεύθυνων δασκάλων-καθηγητών, οργάνωση μαθητών σε ομάδες, καθορισμός δομής μαθημάτων.

Πρόοδος μαθητών

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και αναφορές σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας (π.χ. ώρα online) καθώς και τα αποτελέσματα των μαθητών, π.χ. βαθμολογίες, ασκήσεις top 10 μαθητών

Επικοινωνία και ενημέρωση

Επικοινωνία και συνεργασία μαθητών με δασκάλους και συμμαθητές μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας, καθώς και ενημέρωση μαθητών σχετικά με νέα, π.χ. νέο μάθημα, άρθρα, συναντήσεις, νέα σχολείου.

Με τις υπηρεσίες του FlexLearn κάθε σχολική μονάδα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να δημιουργήσει τα δικά της παραμετροποιημένα ηλεκτρονικά μαθήματα και εξετάσεις, σύμφωνα με τις δικές της εκπαιδευτικές ανάγκες και διαδικασίες.

Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και μπορεί να θυμηθώ. Κάνε με να συμμετάσχω και θα καταλάβω.

Κομφούκιος

Εστιάζουμε ιδιαιτέρως στη διαδικασία ανάπτυξης περιεχομένου.

Η ανάπτυξη περιεχομένου ξεκινά πάντα ορίζοντας τη δεξαμενή πληροφοριών και διευκρινίζοντας τι θέλει ο δάσκαλος-καθηγητής να γνωρίζει ο μαθητής στο τέλος της εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση των εκπαιδευτικών στόχων συγκεκριμενοποιεί τι θα γίνει με το πέρας της εκπαίδευσης, δηλαδή τι θα είναι ικανός να κάνει και να γνωρίζει ο μαθητής. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό επιλέγεται μετά τον καθορισμό των στόχων, ώστε με την επιλογή του να ικανοποιεί κάθε στόχο και όλους τους στόχους συνολικά. Διαμορφώνεται ο σκελετός, ο οποίος αποτελείται από τα γνωστικά αντικείμενα. Σταδιακά γεμίζει με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Κάθε γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει ασκήσεις και multimedia (video, διαγράμματα κ.ά.). Οι ασκήσεις και το multimedia υλικό ενσωματώνονται στον σκελετό. Στη συνέχεια, οι μαθητές εκπαιδεύονται, εξετάζονται και αξιολογούνται. Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με την παροχή ανατροφοδότησης (feedback) στους μαθητές.

Ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνουμε στο gamification και στη χρήση multimedia υλικού.

FlexLearn μαθαίνω-εκπαιδεύομαι-εξετάζομαι-βελτιώνομαι
Gamefication

Gamification

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται με στοιχεία παιχνιδιού, π.χ. εκπαιδευτικό παιχνίδι, άσκηση μέσω παιχνιδιού, points, budges, rewards. Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα εκπαίδευσης στους μαθητές και να επιτευχθεί το engagement.

Multimedia εκπαιδευτικό υλικό

Multimedia υλικό

Με γνώμονα τη διαδραστικότητα και το engagement, το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται και αναρτάται στην πλατφόρμα FlexLearn είναι πλούσιο και πολυμεσικό. Υποστηρίζονται ποικίλες μορφές περιεχομένου, π.χ. κείμενο, εικόνες, video, ήχος.

Τι κερδίζετε με τη λύση FlexLearn Σχολική Εκπαίδευση

Αξιοποιώντας την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης FlexLearn επιτυγχάνετε την αποτελεσματική υποστήριξη, εκπαίδευση και αξιολόγηση των μαθητών σας. Ταυτόχρονα, τα οφέλη της χρήσης του FlexLearn αφορούν τόσο τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, όσο και τους δασκάλους-καθηγητές.

 • Η εκπαιδευτική διαδικασία εκσυγχρονίζεται και βελτιστοποιείται
 • Ενισχύεται η εικόνα και η ανταγωνιστικότητα της σχολικής μονάδας
 • Επιτυγχάνεται υψηλός δείκτης απόδοσης της επένδυσης (ROI)
 • Κεντρική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μέγιστος βαθμός ελέγχου.
 • Οι μαθητές έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στη γνώση.
 • Οι μαθητές παραμένουν οργανωμένοι και ενημερωμένοι.
 • Οι μαθητές ακολουθούν τον δικό τους ρυθμό μελέτης.
 • Ενισχύεται η διαδραστικότητα και επιτυγχάνεται engagement μαθητών
 • Βελτιώνεται η απόδοση μαθητών, η παρακίνηση και η αφοσίωσή τους στα μαθήματα.
 • Ο δάσκαλος-καθηγητής έχει όλα όσα χρειάζεται σε ένα μέρος, εκπαιδευτικό υλικό, εξετάσεις και αποτελέσματα
 • Ο δάσκαλος-καθηγητής δεν σπαταλά χρόνο στη διόρθωση των tests, καθώς η πλατφόρμα προσφέρει αυτόματη διόρθωση στις εξετάσεις
 • Ο δάσκαλος-καθηγητής παραμένει ενημερωμένος σχετικά με την πρόοδο των μαθητών.

Τα key features της λύσης FlexLearn Σχολική Εκπαίδευση

Τα βασικά εργαλεία της πλατφόρμας FlexLearn που σας υποστηρίζουν στην εκπαίδευση και αξιολόγηση των μαθητών σας, μεταξύ άλλων, είναι:

Ευκολία και φιλικότητα στη χρήση, ασφάλεια και έλεγχος

Εύκολη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Ποικιλία τύπων ασκήσεων

Αναλυτικά δεδομένα προόδου μαθητών

Πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης

Προσαρμόσιμη σε όλες τις συσκευές

Διαβάστε εδώ όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πλατφόρμας FlexLearn.

Αποτελεσματική εκπαίδευση και αξιολόγηση μαθητών!

Μάθετε πώς το FlexLearn καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες σας.